Vi må legge fra oss de tradisjonelle innlæringsmetodene

Pedagoger, foreldre og andre som jobber sammen med og med barn har i mange år hatt fokus på pugging, gjennomgang og oppgaveløsning i de fleste fag. Dette har sin plass, men i dagens moderne verden så er den plassen blitt svært liten. Derfor trenger vi nye metoder for å sikre innlæring. Noen lærere er svært flinke til å finne på spennende oppgaver og spill, andre er sliter med å finne de rette.

Heldigvis kan man finne mange gode råd på nettet om hvordan man kan bruke spill og alternative innlæringsmetoder på nettet. Noen ganger kan gratisspill være en god løsning, andre ganger kan man anbefale betalingsspill eller det kan være at man laster ned et pedagogiske spill fra nettet som gjennomføres i klassen.

Uansett hvordan man jobber med spillet så er det helt klart at dette er en god måte å sikre at elever lærer på en måte som passer deres fart og deres nivå. Elevene kan selv være gode ressurser i forhold til å finne frem til spill og det å snakke om spill kan være en god begynnelse på en muntlig aktivitet.

Med andre ord så kan spill og online aktivitet være det som trengs for å engasjere flere i læring.